Zmiany do ustawy o nieuczciwej konkurencji

Do sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja implementuje przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 roku w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć modyfikację definicji tajemnicy przedsiębiorstwa…

CZYTAJ WIĘCEJ

Mecenas Małgorzata Sas-Madej o działaniu w porozumieniu (acting in concert)

Kiedy chodzi tylko o współpracę, a kiedy mamy do czynienia już z porozumieniem? Każdy akcjonariusz spółki publicznej jest zobowiązany do wykonywania obowiązków informacyjnych oraz obowiązków związanych z ogłaszaniem wezwań, które są uregulowane w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych…

CZYTAJ WIĘCEJ

Dobre imię spółki, czyli siła reputacji

Dobre imię spółki, czyli siła reputacji. Konkurencja w biznesie, z jednej strony wymusza profesjonalizm i solidność, ale z drugiej prowokuje do chwytów poniżej pasa. Jednym z takich działań jest negatywny wpływ na wizerunek i markę przedsiębiorcy realizowany przez rozpowszechnianie negatywnych opinii o samej spółce, świadczonych przez nią usługach lub jakości…

CZYTAJ WIĘCEJ

W jaki sposób można uprzywilejować pozycję wspólnika w spółce bez ryzyka dyskryminacji pozostałych?

W jaki sposób można uprzywilejować pozycję wspólnika w spółce bez ryzyka dyskryminacji pozostałych? Wspólnicy w celu uregulowania wzajemnych obowiązków i praw często decydują się na zawarcie umowy lub porozumienia, która ma kompleksowo uregulować ich wzajemne prawa i obowiązki, najczęściej w związku z realizacją kluczowego dla spółki przedsięwzięcia. W przypadku gdy…

CZYTAJ WIĘCEJ