Mecenas Aleksandra Petrykowska na temat ważnych powodów wyłączenia wspólnika

Ratio instytucji W podmiotach takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niejednokrotnie dochodzi do konfliktu interesów, sprzeczności na tle personalnym bądź sytuacji gdy określeni wspólnicy nie wykazują „stosownego” zainteresowania sprawami spółki. Takie sytuacje zaburzają bądź uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie spółki a zatem jedynym wyjściem pozostaje wyłączenie wspólnika, które pozwala zachować byt prawny…

CZYTAJ WIĘCEJ

Dobre imię spółki, czyli siła reputacji

Dobre imię spółki, czyli siła reputacji. Konkurencja w biznesie, z jednej strony wymusza profesjonalizm i solidność, ale z drugiej prowokuje do chwytów poniżej pasa. Jednym z takich działań jest negatywny wpływ na wizerunek i markę przedsiębiorcy realizowany przez rozpowszechnianie negatywnych opinii o samej spółce, świadczonych przez nią usługach lub jakości…

CZYTAJ WIĘCEJ

W jaki sposób można uprzywilejować pozycję wspólnika w spółce bez ryzyka dyskryminacji pozostałych?

W jaki sposób można uprzywilejować pozycję wspólnika w spółce bez ryzyka dyskryminacji pozostałych? Wspólnicy w celu uregulowania wzajemnych obowiązków i praw często decydują się na zawarcie umowy lub porozumienia, która ma kompleksowo uregulować ich wzajemne prawa i obowiązki, najczęściej w związku z realizacją kluczowego dla spółki przedsięwzięcia. W przypadku gdy…

CZYTAJ WIĘCEJ