Mecenas Aleksandra Petrykowska w Rzeczpospolitej na temat nadzoru KNF nad funduszami private equity & venture capital

3 sierpnia 2018 został opublikowany w Rzeczpospolitej artykuł Mecenas Aleksandry Petrykowskiej w zakresie nadzoru KNF nad sektorem private equity i venture capital ; zachęcamy do lektury ! https://www.rp.pl/Firma/308039990-Fundusze-Venture-Capital-i-Private-Equity-pod-nadzorem-KNF.html

CZYTAJ WIĘCEJ

Media branżowe o PSM Legal

20 lipca 2018 roku ukazał się artykuł na temat naszej Kancelarii na portalu prawnym polskiprawnik.pl zachęcamy do lektury! http://www.polskiprawnik.pl/wystartowal-specjalistyczny-butik-prawny-psm-legal/

CZYTAJ WIĘCEJ

Media o naszym starcie

W dniu 5 lipca 2018 roku ukazał się artykuł w Rzeczpospolitej o starcie naszej Kancelarii. Zachęcamy do lektury. http://www.rp.pl/W-kancelariach/307029939-Wystartowal-specjalistyczny-butik-prawny-PSM-Legal.html  

CZYTAJ WIĘCEJ

Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra 2017

Miło nam poinformować, że partner Kancelarii Małgorzata Sas - Madej została wyróżniona w rankingu Rising Stars organizowanym przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną. W konkursie głównymi kryteriami poza wiekiem, są między innymi kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza, umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność pro bono lub…

CZYTAJ WIĘCEJ

O zgromadzeniu obligatariuszy i zmianie warunków emisji

Pod rządami poprzednio obowiązujacej ustawy o obligacjach nie istniała instytucja zgromadzenia obligatariuszy pomimo, iż w praktyce strony w warunkach emisji taką instytucję ustanawiały. Ustawa o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz.U. 2015 poz. 238) („Ustawa”) instytucje zgromadzenia obligatariuszy wprowadziła, usuwając tym samym watpliwości dotyczące skutecznej zmiany warunków emisji.…

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany do ustawy o nieuczciwej konkurencji

Do sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja implementuje przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 roku w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć modyfikację definicji tajemnicy przedsiębiorstwa…

CZYTAJ WIĘCEJ

Mecenas Małgorzata Sas-Madej o działaniu w porozumieniu (acting in concert)

Kiedy chodzi tylko o współpracę, a kiedy mamy do czynienia już z porozumieniem? Każdy akcjonariusz spółki publicznej jest zobowiązany do wykonywania obowiązków informacyjnych oraz obowiązków związanych z ogłaszaniem wezwań, które są uregulowane w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych…

CZYTAJ WIĘCEJ

Mecenas Aleksandra Petrykowska na temat ważnych powodów wyłączenia wspólnika

Ratio instytucji W podmiotach takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niejednokrotnie dochodzi do konfliktu interesów, sprzeczności na tle personalnym bądź sytuacji gdy określeni wspólnicy nie wykazują „stosownego” zainteresowania sprawami spółki. Takie sytuacje zaburzają bądź uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie spółki a zatem jedynym wyjściem pozostaje wyłączenie wspólnika, które pozwala zachować byt prawny…

CZYTAJ WIĘCEJ

Dobre imię spółki, czyli siła reputacji

Dobre imię spółki, czyli siła reputacji. Konkurencja w biznesie, z jednej strony wymusza profesjonalizm i solidność, ale z drugiej prowokuje do chwytów poniżej pasa. Jednym z takich działań jest negatywny wpływ na wizerunek i markę przedsiębiorcy realizowany przez rozpowszechnianie negatywnych opinii o samej spółce, świadczonych przez nią usługach lub jakości…

CZYTAJ WIĘCEJ

W jaki sposób można uprzywilejować pozycję wspólnika w spółce bez ryzyka dyskryminacji pozostałych?

W jaki sposób można uprzywilejować pozycję wspólnika w spółce bez ryzyka dyskryminacji pozostałych? Wspólnicy w celu uregulowania wzajemnych obowiązków i praw często decydują się na zawarcie umowy lub porozumienia, która ma kompleksowo uregulować ich wzajemne prawa i obowiązki, najczęściej w związku z realizacją kluczowego dla spółki przedsięwzięcia. W przypadku gdy…

CZYTAJ WIĘCEJ