PSM Legal angażuje się w różne formy aktywności pro bono na rzecz podmiotów prywatnych oraz organizacji pożytku publicznego, m.in. biorąc udział w akcjach charytatywnych oraz świadcząc nieodpłatnie usługi prawne, w szczególności na rzecz fundacji zrzeszających interesy środowisk start-upowych lub środowisk wspierających kulturę i sztukę.

Uczestniczymy również w pracach nad zmianami w obowiązujących przepisach z zakresu prawa handlowego w ramach odpowiednich etapów ścieżki legislacyjnej.

Kancelaria podejmuje działania pro publico bono udzielając między innymi bezpłatnego doradztwa na rzecz pomysłodawców w negocjacjach z funduszami private equity/venture capital lub inwestorami/aniołami biznesu w ramach komercjalizacji ich produktów, które mają istotną społecznie użyteczność.

Jeden z Partnerów Kancelarii jest współzałożycielem Fundacji Instytut Prawa i Ekonomii.

PSM Legal zgodnie z doktryną CSR – opiera zarządzanie Kancelarią na świadomym i zrównoważonym działaniu uwzględniającym potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych czy grup interesariuszy.