Zajmujemy się zagadnieniami związanymi ze startupami, zapewniając kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach prowadzenia działalności – od założenia spółki począwszy, a na procesie wychodzenia z inwestycji kończąc.

Wspieramy naszych Klientów w szczególności w następującym zakresie:

  • doradzamy w trakcie poszczególnych faz finansowania zarówno przy wyborze właściwego inwestora jak i przy negocjacji umowy inwestycyjnej/umowy wspólników zawieranej z założycielami a przystępującymi do spółki inwestorami;
  • pracujemy nad pozyskiwaniem funduszy na dotowanie start-upów, przygotowując wnioski o dotację;
  • pomagamy chronić własność intelektualną;
  • zajmujemy się wsparciem przy bieżącej ochronie danych osobowych dla podmiotów prowadzących działalność e-commerce;
  • przeprowadzamy audyty prawne stron internetowych;
  • zapewniamy wsparcie w opracowaniu regulaminów, polityk prywatności, polityk cookies;
  • pomagamy w stworzeniu lub dostosowaniu istniejących zgód na przetwarzanie danych osobowych.