Oferujemy naszym Klientom kompleksowe doradztwo transakcyjne oraz regulacyjne dla spółek publicznych i prywatnych, w tym między innymi w zakresie:

INWESTYCJE KAPITAŁOWE I TRANSAKCJE:

 • doradzamy spółkom w procesie pozyskania finansowania na rynku publicznym i prywatnym przy emisjach instrumentów finansowych, w tym emisji akcji (również w ramach pre – IPO), obligacji i obligacji zamiennych na akcje;
 • doradzamy przy transakcjach zbycia oraz nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, w tym wezwań na sprzedaż akcji;
 • zajmujemy się również kompleksowym doradztwem na rzecz spółek publicznych w związku z transakcją przejęcia kontroli, w tym również w związku z przygotowaniem procesu udostępnienia informacji w ramach procesu due diligence.

OFERTY PUBLICZNE I ZNIESIENIE DEMATERIALIZACJI AKCJI:

 • kompleksowo obsługujemy proces wejścia spółki na rynek regulowany GPW S.A. oraz do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect lub Catalyst;
 • zapewniamy doradztwo w procesie restrukturyzacji korporacyjnej spółki w celu dostosowania jej struktury i regulacji wewnętrznych do regulacji obowiązujących spółki publiczne oraz do oczekiwań potencjalnych inwestorów;
 • doradzamy w procesie wycofania spółki z obrotu giełdowego (delistingu).

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE:

 • doradzamy naszym Klientom w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR oraz regulacji krajowych i unijnych obowiązujących spółki publiczne;
 • wspieramy akcjonariuszy, członków rady nadzorczej i zarządu oraz kadrę menedżerską w ocenie i prawidłowym wykonaniu obowiązków informacyjnych;
 • prowadzimy kompleksowe szkolenia dla kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych.

BIEŻĄCA OBSŁUGA KORPORACYJNA:

 • świadczymy bieżącą, obsługę korporacyjną na rzecz spółek publicznych;
 • nadzorujemy i monitorujemy działalność spółek na zlecenie właścicieli, a jako członkowie rad nadzorczych uczestniczymy w procesie ładu korporacyjnego;
 • tworzymy programy menedżerskie i opcyjne;
 • doradzamy w procesie przymusowego wykupu akcjonariuszy (squeeze out).