Oferujemy Klientom Kancelarii wsparcie w zakresie transakcji nieruchomościowych, w szczególności w następującym zakresie:

  • negocjowanie z bankami/instytucjami finansowymi i pożyczkodawcami typu mezzanine umów kredytów, pożyczek, dokumentacji w zakresie emisji obligacji na pozyskanie finansowania na nabycie nieruchomości (acquisition facility) oraz finansowania na wybudowanie nieruchomości (construction facility);
  • reprezentowania inwestorów polskich/zagranicznych, a także funduszy inwestycyjnych w transakcjach nabywania nieruchomości w procesie inwestycyjnym;
  • przeprowadzenia audytu prawnego nieruchomości,
  • przygotowywania struktury transakcji (w tym w procesach przejęcia spółek posiadających nieruchomości);
  • przygotowywania dokumentacji zakupu i procesu inwestycyjnego;
  • negocjowania i przygotowania umów najmu w tym dotyczących nieruchomości komercyjnych.