MAŁGORZATA SAS-MADEJ

PARTNER, ADWOKAT

+48 604 135 551
malgorzata.sas-madej@psmlegal.pl

Małgorzata jest założycielem PSM Legal i posiada ponad 10 lat doświadczenia zdobytego w prestiżowych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, prawie rynków kapitałowych oraz sporach korporacyjnych.

Istotną część praktyki Małgorzaty stanowi doradztwo prawne przy obsłudze transakcji fuzji i przejęć (M&A), akwizycji (zwłaszcza w formie buy – outs lub expansion capital), transakcji wyjścia i procesach restrukturyzacyjnych oraz zmianach struktury właścicielskiej. Współpracuje w procesie transakcyjnym w szczególności z funduszami typu private equity i venture capital, jak również start – upami, doradzając zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego. Jej doświadczenie obejmuje kompleksową obsługę transakcji M&A, w tym przygotowanie struktury transakcji, koordynację badań due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej.

Małgorzata specjalizuje się również w prawie rynków kapitałowych, w tym w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Zajmuje się wprowadzaniem instrumentów finansowych do publicznego obrotu, w szczególności IPO, SPO, a także doradztwem restrukturyzacyjnym w zakresie łączenia, podziału spółek publicznych, de-listing, dual listing oraz programów odkupu akcji (buy-back). Posiada tytuł autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Małgorzata reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych, w szczególności wspólników i akcjonariuszy w procesach dotyczących nadzoru właścicielskiego oraz sporach korporacyjnych innego typu. W ramach praktyki procesowej, wygrała precedensową sprawę przed Sądem Najwyższym dotyczącą działania w porozumieniu (acting in concert).

W 2017 roku została wyróżniona w rankingu Rising Stars, który co rocznie wyłania talenty rynku prawniczego.

Współzałożycielka Fundacji Instytut Prawa i Ekonomii.

WYBRANE PROJEKTY:  

 • Prowadzenie procesów IPO oraz wprowadzenia akcji na rynku alternatywnym NewConnect, m.in. na rzecz spółek z sektora deweloperskiego, biotechnologicznego, telekomunikacyjnego;
 • Doradztwo funduszowi private equity w transakcji nabycia pakietu kontrolnego 70% udziałów od założycieli ogólnopolskiej sieci usługowej z segmentu usług konsumenckich;
 • Transakcja pośredniego nabycia przez fundusz inwestycyjny zamknięty 100% udziałów w spółce wyspecjalizowanej w outsourcingu transakcyjnym i obsłudze transakcji gotówkowych;
 • Transakcja nabycia pakietu kontrolnego udziałów w spółce holdingowej – światowego lidera innowacji technologicznych w obszarze zautomatyzowanej fotografii produktowej – z udziałem spółek córek w Wielkiej Brytanii, Francji, USA;
 • Doradztwo funduszowi inwestycyjnemu zamkniętemu przy strategicznej inwestycji w spółki z rynku nowych technologii, która obejmowała kompleksową restrukturyzację kapitałową i finansową spółki, a następnie przeprowadzenie transakcji dofinansowania spółki i wejścia kapitałowego funduszu;
 • Transakcja wejścia kapitałowego przez zagraniczny fundusz private equity do spółki – lidera z sektora pocztowego w Polsce, transakcja obejmowała również kompleksową restrukturyzację grupy kapitałowej;
 • Sukces przed Sądem Najwyższym, kończący spór korporacyjny pomiędzy jedną z polskich spółek publicznych a jej akcjonariuszem dotyczący działania w porozumieniu (acting in concert), zapadły wyrok ma charakter precedensowy;
 • Transakcja nabycia przez zagraniczny fundusz private equity polskich klinik medycznych;
 • Koordynowanie transakcji przejęcia jednego z wiodących na polskim rynku domów maklerskich;
 • Transakcja sprzedaży pakietu kontrolnego w spółce z sektora telekomunikacyjnego przez fundusz private equity;
 • Doradztwo przy restrukturyzacji spółek z sektora medycznego, szpitali, wraz z restrukturyzacją ich zadłużenia oraz dofinansowaniem przez zagraniczny fundusz private equity;
 • proces prywatyzacji spółek z sektora transportowego.

EDUKACJA:

 • 2012 – obecnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca doktorska pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Oplustila dotycząca przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze out);
 • 2011-2014 Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie – aplikacja adwokacka oraz wpis na listę adwokatów;
 • 2011 zdany egzamin na Autoryzowanego Doradcę w alternatywnym systemie NewConnect organizowany przez GPW S.A.;
 • 2006– 2009 Uniwersytet Jagielloński – Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych, Europeistyka;
 • 2005 – 2009 Uniwersytet Jagielloński – Wydział Prawa i Administracji Kierunek Prawo, tytuł magistra nauk prawnych.

Autorka licznych publikacji naukowych oraz prelegentka na konferencjach naukowych z zakresu prawa handlowego.