ALEKSANDRA PETRYKOWSKA

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY, RADCA PRAWNY

+48 504 441 189
aleksandra.petrykowska@psmlegal.pl

Aleksandra jest założycielem PSM Legal i posiada 15 lat doświadczenia zdobytego w prestiżowych kancelariach i na stanowiskach head of legal. Specjalizuje się w finansowaniu inwestycji oraz transakcjach fuzji i przejęć.

Doradza w zakresie finansowania i refinansowania inwestycji, w tym między innymi w formie kredytu, obligacji,  finansowania typu mezzanine oraz wykupów lewarowanych (LBO).

Reprezentuje zarówno podmioty udzielające, jak i uzyskujące finansowanie, w tym banki, instytucje finansowe, fundusze mezzanine oraz obligatariuszy i emitentów obligacji. Doradza również przy transakcjach na rynku kapitałowym, w tym przy emisjach akcji oraz emisjach papierów dłużnych, m.in. przy publicznych emisjach obligacji na rynek Catalyst.

W ramach praktyki M&A uczestniczy i doradza we wszystkich typach transakcji dokonywanych przez fundusze private equity/venture capital oraz we wszystkich fazach rozwoju podmiotów. Wspiera Klientów w inwestycjach typu seed capital/start-up oraz pomaga im inwestować w rozwinięte już spółki, w tym spółki publiczne.

Zarządza procesem transakcyjnym i nadzoruje badania stanu prawnego spółek (due diligence). Opracowuje i negocjuje w imieniu Klientów m.in. umowy inwestycyjne, umowy wspólników oraz umowy joint venture.

Przeprowadza procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw obejmujące połączenie, przekształcenie lub podział spółek.

Wśród jej klientów są polscy i zagraniczni inwestorzy, fundusze inwestycyjne oraz fundusze private equity/venture capital, aniołowie biznesu, pomysłodawcy, banki oraz inne instytucje finansowe.

WYBRANE PROJEKTY:

 • Doradztwo przy emisji obligacji w ramach programu odnawialnego do kwoty 300 mln zł dla jednego z wiodących podmiotów z branży nieruchomościowej w Polsce;
 • Doradztwo spółce brytyjskiej w transakcji nabycia największej polskiej spółki z branży wędkarskiej;
 • Doradztwo dla podmiotu z branży nieruchomościowej w związku z pozyskaniem finansowania bankowego na budowę biurowca w Warszawie;
 • Doradztwo przy transakcji nabycia pakietu udziałów w fińskiej spółce z branży IT dla jednego z największych w regionie funduszy private equity/venture capital;
 • Doradztwo dla jednego z polskich banków w transakcji zbycia jednej z czołowych spółek z sektora przemysłu mleczarskiego;
 • Doradztwo dla podmiotu z branży telekomunikacyjnej przy zakupie od Skarbu Państwa spółki będącej liderem w branży TSL;
 • Doradztwo dla podmiotu z branży telewizyjnej przy podziale oraz sprzedaży spółki na rzecz jednego z wiodących w regionie funduszy private equity/venture capital;
 • Doradztwo dla jednej z czołowych austriackich spółek z branży spożywczej przy zakupie spółki cateringowej od Skarbu Państwa.

EDUKACJA:

 • 2016 do dzisiaj Polska Akademia Nauk – studia doktoranckie z zakresu prawa handlowego; praca na temat uprzywilejowań wspólników pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego;
 • 2007-2011 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – aplikacja radcowska oraz wpis na listę radców prawnych;
 • 2013-2014 Szkoła Główna Handlowa – Studium Podyplomowe, Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw;
 • 2005 – 2006 Uniwersytet Warszawski – Studium Podyplomowe, Prawo   Własności Intelektualnej;
 • 2003 – 2004 Centrum Prawa Amerykańskiego – Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda;
 • 1999 – 2004 Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji Kierunek Prawo, tytuł magistra nauk prawnych;
 • 2002 złożony z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego.

Posługuje się biegle językiem angielskim.