Wspieramy Klientów Kancelarii w zagadnieniach dotyczących praw własności intelektualnej (m.in. prawo znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz prawa autorskie), w tym w szczególności:

  • wspieramy Klientów w zakresie transferu własności intelektualnej w procesach fuzji i przejęć;
  • przygotowujemy i negocjujemy umowy przeniesienia praw własności intelektualnej oraz umowy licencyjne;
  • przygotowujemy umowy wdrożeniowe w zakresie technologii informatycznych (IT);
  • przeprowadzamy audyty prawne dotyczące praw własności przemysłowej na zlecenie inwestora lub sprzedającego.