Doradzamy w zakresie prawa karnego gospodarczego (white collar crime) i zapewniamy kompleksową obsługę prawną na wszystkich etapach postępowania karnego, dbając o bezpieczeństwo prawne prowadzonej przez naszych Klientów działalności gospodarczej, ich procesu inwestycyjnego oraz bezpieczeństwo działania członków organów spółek.

Wspieramy Naszych Klientów w powyższych zagadnieniach, w szczególności w zakresie:

  • prawa karnego oraz prawa karnego wykonawczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego, w tym w sprawach dotyczących obrotu finansowego oraz odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych;
  • opracowujemy wewnętrzne procedury zgodności i minimalizowania ryzyka popełnienia przestępstwa na szkodę spółki oraz mechanizmy monitorowania struktury korporacyjnej spółki w tym zakresie.