Zajmujemy się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego i przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność, w każdym aspekcie działalności gospodarczej.

W ramach powyższych zagadnień, doradzamy w szczególności w zakresie:

  • zakładania spółek, przekształcania, łączenia i likwidacji (w tym również spółek publicznych);
  • przygotowywania bieżącej dokumentacji korporacyjnej, w tym uchwał organów spółek oraz umów wspólników/ akcjonariuszy, porozumień i umów o współpracy;
  • restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, w tym przeprowadzaniu procesów, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów/akcji, squeeze out i reverse squeeze out;
  • opracowywania oraz wdrażania umów holdingowych dla grup kapitałowych;
  • zabezpieczenia interesów członków zarządu w kontekście odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa; prowadzimy szkolenia dla kadry menedżerskiej z zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek.