W ramach praktyki M&A uczestniczymy i doradzamy we wszystkich typach transakcji dokonywanych przez fundusze private equity/venture capital oraz na wszystkich etapach rozwoju podmiotów.

Wspieramy Klientów również w inwestycjach typu seed capital/start-up oraz pomagamy im inwestować w rozwinięte już spółki, w tym spółki publiczne.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne/umowy wspólników/umowy joint venture reprezentując zarówno start upy/pomysłodawców jak i fundusze private equity/venture capital, inwestorów oraz Aniołów Biznesu.

Świadczymy pomoc prawną przy wyjściach z inwestycji poprzez m.in. sprzedaż udziałów/akcji do inwestora branżowego/finansowego, jak i poprzez debiut spółki na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

Doradzamy również przy przeprowadzaniu wykupów lewarowanych (LBO) oraz wykupów menedżerskich (MBO, MBI), doradzając przy pozyskiwaniu bądź udzielaniu finansowania w formie kredytu bankowego, jak i finansowania typu mezzanine.

Kancelaria oferuje w powyższym zakresie kompleksowe wsparcie na każdym etapie transakcji, w tym między innymi:

  • przygotowuje strukturę prawną transakcji;
  • prowadzi badanie due diligence;
  • przygotowuje dokumentację transakcyjną;
  • uczestniczy w negocjacjach;
  • prowadzi procedury koncentracji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • przygotowuje dokumentację zabezpieczeń;
  • przygotowuje dokumentację post-closingową.