Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą procesów pozyskania finansowania, w tym między innymi w formie kredytu, obligacji oraz finansowania typu mezzanine.

Reprezentujemy zarówno podmioty udzielające, jak i pozyskujące finansowanie, w tym banki, instytucje finansowe, fundusze mezzanine oraz obligatariuszy i emitentów obligacji.

Świadczymy naszym Klientom pomoc prawną, w szczególności w zakresie:

  • sporządzania i negocjowania dokumentów dotyczących finansowania, w tym pełnej dokumentacji kredytowej/pożyczek mezzanine, dokumentacji związanej z emisją obligacji i dokumentacji zabezpieczeń;
  • przygotowania i negocjowania dokumentacji związanej z transferem wierzytelności oraz dokumentacji służącej do rozliczeń transakcji, w tym umów rachunków typu escrow.

Doradzamy naszym Klientom również przy pozyskiwaniu finansowania przeznaczonego na nabycie akcji/udziałów lub aktywów innych podmiotów (acquisition finance), w tym finansowania wykupów lewarowanych (leveraged buyouts) oraz przy pozyskaniu  finansowania dla przedsiębiorstw (corporate finance).

Świadczymy również pomoc prawną w transakcjach restrukturyzacji już istniejącego zadłużenia oraz przy projektach związanych z transferem wierzytelności i związanych z nimi zabezpieczeń.